מצודות על שופטים כ כח

<< מצודות על שופטים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מו • מז • מח • 


מצודת דוד

"לאמר" - מוסב על מלת וישאלו שבמקרא שלפניו

"עומד לפניו" - עומד לפני הארון ושאל באורים ותומים (שבועות לה ב)

מצודת ציון

"אחדל" - אמנע