מ"ג שופטים כ לא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצאו בני בנימן לקראת העם הנתקו מן העיר ויחלו להכות מהעם חללים כפעם בפעם במסלות אשר אחת עלה בית אל ואחת גבעתה בשדה כשלשים איש בישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּצְאוּ בְנֵי בִנְיָמִן לִקְרַאת הָעָם הָנְתְּקוּ מִן הָעִיר וַיָּחֵלּוּ לְהַכּוֹת מֵהָעָם חֲלָלִים כְּפַעַם בְּפַעַם בַּמְסִלּוֹת אֲשֶׁר אַחַת עֹלָה בֵית אֵל וְאַחַת גִּבְעָתָה בַּשָּׂדֶה כִּשְׁלֹשִׁים אִישׁ בְּיִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּצְא֤וּ בְנֵֽי־בִנְיָמִן֙ לִקְרַ֣את הָעָ֔ם הׇנְתְּק֖וּ מִן־הָעִ֑יר וַיָּחֵ֡לּוּ לְהַכּוֹת֩ מֵהָעָ֨ם חֲלָלִ֜ים כְּפַ֣עַם ׀ בְּפַ֗עַם בַּֽמְסִלּוֹת֙ אֲשֶׁ֨ר אַחַ֜ת עֹלָ֣ה בֵֽית־אֵ֗ל וְאַחַ֤ת גִּבְעָ֙תָה֙ בַּשָּׂדֶ֔ה כִּשְׁלֹשִׁ֥ים אִ֖ישׁ בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּנְפָקוּ בְּנֵי בִּנְיָמִין לִקְדָמוּת עַמָא אִתְנְגִידוּ מִן קַרְתָּא וּשְׁרִיאוּ לְקַטָלָא מֵעַמָא קְטִילִין כִּזְמַן בִּזְמָן בִּכְבֵשׁ אָרְחָתָא דַחֲדָא סַלְקָא לְבֵית אֵל וַחֲדָא לְגִבְעֲתָא בְּחַקְלָא כִּתְלָתִין גַבְרָא בְּיִשְׂרָאֵל:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במסילות וגו' בשדה" - רצה לומר הכום בשדה במקום שמתפרשות המסלות אשר אחת מהן עולה בית אל וגו' בהשדה ההוא הכו שלשים איש ובאה הכ"ף לאמתת הדבר וכן (יהושע ג ד) כאלפים אמה במדה

"הנתקו מן העיר" - נעתקו מן העיר בצאתם לקראת העם

מצודת ציון

"הנתקו" - נעתקו וסרו

"ויחלו" - מלשון התחלה

"במסלות" - דרך כבושה

<< · מ"ג שופטים · כ · לא · >>