מצודות על שופטים כ ב

<< | מצודות על שופטיםפרק כ' • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מו • מז • מח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בקהל וגו'" - רצה לומר המספר בקהל וגו' היו ארבע מאות אלף וגו'

"ויתיצבו פנות וגו'" - רצה לומר כל העם הבא התיצבו כל שבט משבטי ישראל בפנה בפני עצמו ולא עמדו מעורבבים 

מצודת ציון

"פנות" - כמו בפנות והוא מלשון פנה וזוית

"רגלי" - הולכי רגל לא רוכבים

"שולף חרב" - רצה לומר בחרב שלופה