מצודות על שופטים כ מח

<< | מצודות על שופטיםפרק כ' • פסוק מ"ח |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מו • מז • מח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הנמצאות" - אשר מצאו לאחר זה שלא הרסו מאז בבואם להכות בהם חזרו ושרפו בעת מצאם

"שבו" - חזרו והלכו לערי בנימן והכום לפי חרב

"מעיר מתם" - מכל עיר הכו האנשים עד בהמה כל הנמצא בה מן החיות ועופות 

מצודת ציון

"מתם" - הוא שם לאנושית וכולל אנשים ונשים כמו (בראשית לד ל)מתי מספר

"שלחו" - רצה לומר הבעירו על שם שהאש עושה השליחות שהולך ושורף