מצודות על שופטים כ י


מצודת דוד

"לעשות לבואם" - לעשות בבואם לגבע כפי הנבלה אשר עשה רצה לומר לשלם כגמול ידם

"למאה לכל שבטי" - מכל השבטים נקח עשר למאה שהם יקחו צדה לתשעת החלקים היוצאים למלחמה

מצודת ציון

"לרבבה" - היא עשרת אלפים

"צדה" - מזון

"לבואם" - הלמ"ד במקום בי"ת וכן (שמואל א כ ל)לבן ישי