מצודות על שופטים יב ה

<< מצודות על שופטים • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יד • 


מצודת דוד

"ויאמר לא" - וכאשר אמר לא

"האפרתי אתה" - אם מבני אפרים אתה

"פליטי אפרים" - בני אפרים הנשארים מן החרב או רצה לומר הפחותים כי החשובים היו ידועים וניכרים ולא היו צריכים לשאול אם הוא אפרתי

"כי יאמרו" - כאשר אמרו אעבור הירדן

"מעברות" - רצה לומר העמידו שומרים במקום מעבר הירדן אשר יעברו בו בני אפרים