מצודות על שופטים יב יד

מצודות על שופטים • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יד • 


מצודת דוד

"רכבים וגו'" - ודבר חשיבות הוא זה

מצודת ציון

"עירים" - כן יקראו החמורים בעודם קטנים