מצודות על שופטים יב ב

<< מצודות על שופטים • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יד • 


מצודת דוד

"איש ריב" - פעמים רבות הייתי אני ועמי בעלי מריבה עם בני עמון ומאז צעקתי אליכם להושיע לי ולא שמעתם אלי (ויתכן שהיה זה עודו יושב בארץ טוב)