מצודות על שופטים יב ט

<< מצודות על שופטים • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יד • 


מצודת דוד

"הביא לבניו" - להנשא להם (וספר מגודל הצלחתו שהשיא בחייו כל בניו עם כי רבו)

"שלח החוצה" - רצה לומר השיאן לאנשים