מצודות על עמוס א יב

<< מצודות על עמוס • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"בצרה" - עיר הבצורה והוא כרך גדול וגו'

"בתימן" - היא ארץ עכו"ם הסמוכה לא"י בדרומה ותלקה גם היא