מצודות על עמוס א ד

<< מצודות על עמוס • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"ארמנות בן הדד" - ההיכלות שבנה בן הדד מלך ארם

"בבית חזאל" - ר"ל אויב חזק יחריב בית חזאל מלך ארם

"ושלחתי" - לכן אשלח אש

מצודת ציון

"ואכלה" - ותשרף