מצודות על משלי כג טז

<< מצודות על משלי • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"בדבר" - בעת ידברו שפתיך מישרים ליישר עוד את הזולת.

מצודת ציון

"ותעלוזנה" - ענין שמחה, כמו (תהלים קמט): "יעלזו חסידים".

"כליותי" - תאות השמחה היא בכליות.