מצודות על משלי כג ח

<< מצודות על משלי • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"פתך" - הפת שנתן לך, אשר אכלת, סופה תקיאנה מגופך, כי הביט עליך בעין רעה בעת אכלך, והנה שחת דבריך הנעימים אשר דברת עמו רכות והחזקות טובה וחנות על האכילה, כי למפרע היו בחנם, הואיל ותקיא המאכל.

מצודת ציון

"תקיאנה" - הוא החזרת המאכל לחוץ, וכן (ישעיהו כח): "קיא צואה".