מצודות על משלי כג לב

<< מצודות על משלי • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"אחריתו" - ר"ל אם בעת השתיה יערב לחיך, הלא אחריתו מרה, והרי הוא כנחש הנושך בעקב איש ולא ירגיש, ואחריתו ישגא מאוד כי יבעבע ונופח עד הקדקד.

"יפריש" - המפריש חיי האדם ממנו ע"י ארסו; וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"וכצפעוני" - הוא מין נחש.