מצודות על משלי כג כט

<< מצודות על משלי • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"למי אוי" - למי מיוחד צעקת אוי ואבוי, והם צעקת יללה.

"מדינים" - דין ומריבה עם אנשים.

"שיח" - ר"ל רבוי דברים בלא השכל ובלא סדר.

"פצעים חנם" - דרך השיכור להתקוטט ולפצוע בחבירו, וכאשר יחזור חבירו ויפצע בו נראה כאלו פצעו על חנם, כי זה שפצע תחלה לא מדעת עשה, כי היה מבולבל ביינו.

"חכלילות עינים" - אדמימות עינים מרוב שתיית היין, והוא דבר גנאי.

מצודת ציון

"שיח" - ענין דבור, כמו (תהלים קד): "יערב עליו שיחי".

"פצעים" - מכות המוציאות דם, כמו (שמות כא): "פצע תחת פצע".

"חכלילות" - אדמימות, כמו (בראשית מט): "חכלילי עינים מיין".