מצודות על מלכים ב יח לא

מצודות על מלכים ב • פרק יח >>
א • ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


מצודת דוד

"ואכלו וגו'" - רצה לומר לא תהיו עוד כלואים בתוך העיר מבלי לצאת ללקוט פירות האילנות ולשאוב מי הבורות

"עשו אתי ברכה" - רצה לומר עשו עמי שלום לתת תשורת שלום

מצודת ציון

"ברכה" - ענינו מנחה ותשורת שלום כמו (שם לג יא) קח נא את ברכתי