מצודות על מלכים ב יח טז

<< מצודות על מלכים ב • פרק יח >>
א • ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


מצודת דוד

"אשר צפה חזקיה" - כי כבר היה נפסד הצפוי שעשה שלמה

"קצץ" - קלף ציפוי הזהב מן הדלתות ומן מפתני הבית

מצודת ציון

"קצץ" - כרת וקלף

"האומנות" - מפתני הבית וכן תרגם יונתן סקופיא