מצודות על מלכים ב יח יט

<< מצודות על מלכים ב • פרק יח >>
א • ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


מצודת דוד

"מה הבטחון וגו'" - אמור מה בטחונך אשר בעבורה מרדת בי לבל השמע לי לצאת מארצך אל ארץ אחרת וכאשר אמר בסוף דבריו