מצודות על מלכים ב יח כה

<< מצודות על מלכים ב • פרק יח >>
א • ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


מצודת דוד

"ה' אמר" - כבר ניבא ישעיהוו (ישעיהוו ח ד) ישא וגו' ואת שלל שומרון וטעה לומר שכן יעשה לירושלים

"המבלעדי ה'" - וכי מבלי גזירת המקום

מצודת ציון

"המבלעדי" - ענינו כמו זולת