מצודות על מלכים ב יח יד

<< מצודות על מלכים ב • פרק יח >>
א • ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


מצודת דוד

"וישם" - שם עליו עונש שלש מאות וגו'

"את אשר תתן וגו'" - רצה לומר העונש אשר תשים עלי אשא ואסבול

"חטאתי" - במה שמרדתי בך