מצודות על מלכים ב יח לב

<< מצודות על מלכים ב • פרק יח >>
א • ב • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


מצודת דוד

"כי יסית" - אשר יסית

"וחיו" - מה שאין כן אם תעמדו במרד

"ולקחתי" - אקח אתכם מפה להוליך אל ארץ טובה כארצכם כי כן היה דרכו להעביר את האומות שכבש מארצם לארץ אחרת

מצודת ציון

"ותירוש" - ענבי היין

"זית יצהר" - זיתים המושכין שמן

"יסית" - מלשון הסתה ופיתוי