מצודות על מלכים ב יב יג

<< מצודות על מלכים ב • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • 


מצודת דוד

"ולכל אשר יצא" - לכל שאר הדברים הנצרכים להוציא על הבית לחזק אותו

"ואבני מחצב" - אף ששכרו חוצבי אבן הוצרכו עוד לקנות אבנים חצובים

"ולגדרים" - הם הבונים קירות אבנים

"ולחוצבי האבן" - החוצבים את האבנים מן ההר

מצודת ציון

"ולחוצבי" - לכורתי