מצודות על מלכים ב יב טז

מצודות על מלכים ב • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • 


מצודת דוד

"ולא יחשבו" - לא עשו חשבון עם האנשים אשר נתנו להם הכסף לשהם יתנו לעושי המלאכה הבונים והגודרים וגו'

"כי באמנה" - ידוע היה שעושים באמונה ולכך נבחרו אלו מתחילה