מצודות על מלכים ב יב י

<< מצודות על מלכים ב • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • 


מצודת דוד

"בבוא איש וגו'" - רצה לומר בימין הבא אל הבית לא בימין היוצא

"ונתנו שמה" - מיד בבואו לידם נתנו בארון מדרך החור אבל לא יוכלו להוציא מה זולת פתיחת הדלת

"ויקב" - עשה נקב צר בדלת הארון לזרוק דרך בו את הכסף אל הארון

מצודת ציון

"ארון" - ארגז

"ויקב" - עשה נקב ולתוספת ביאור אמר חור כי חור הוא נקב

"שומרי הסף" - שומרי מזוזות השערים כי סף הוא מזוזה וכן תרגם יונתן אמרכליא והאמרכלים היו שבעה לשבעה שערי העזרה