מצודות על מלכים ב יב כא

מצודות על מלכים ב • פרק יב
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • 


מצודת דוד

"היורד סלא" - העומדת בדרך היורד אל סלא