מצודות על מלכים ב יב יז

<< מצודות על מלכים ב • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • 


מצודת דוד

"כסף אשם וגו'" - מי שהיה מפריש ממון לאשמו או לחטאתו וקנה הקרבן והותיר מן הממון הנה המותר הזה לא בא לבדק הבית כי אם לכהנים יהיו לקחת מהם עולות והיה הבשר כליל והעורות לכהנים כן דרשו רבותינו ז"ל (שקלים יח א)