מצודות על מלכים ב יב ח

<< מצודות על מלכים ב • פרק יב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • כא • 


 

מצודת דוד

"אל תקחו כסף" - אל תקחו לעצמיכם אלא מיד בבוא לידכם תנו אותו לבדק הבית רצה לומר הכניסו באוצר בית ה' עד יהיה בהם די לחזק הבדק