מצודות על מיכה א יב

<< מצודות על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"כי ירד וגו'" - ר"ל כי הרע הבא לשער ירושלים הנה ירד מאת ה' ולא בא במקרה ולכן נלקו עמה כל המקומות

"כי חלה לטוב" - אשר העיר מרות נתמלאה חלחלה על הטוב שהיה לה מאז שנאבדה ממנה

מצודת ציון

"חלה" - מלשון חיל וחלחלה