מצודות על מיכה א ג

<< מצודות על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"וירד" - משם ירד וירמוס על במתי ארץ ר"ל ישפיל הרמים וגסי הרוח

"כי הנה" - ר"ל וזהו אמרי דעו אשר הנה ה' יוצא ממקומו מכסא הרחמים

מצודת ציון

"ודרך" - מלשון דריכה ורמיסה

"במתי" - ענין גובה כמו ועל במותי ידריכני (חבקוק ג)