מצודות על מיכה א טו

<< מצודות על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"עד עדולם יבוא כבוד ישראל" - מלת היורש משמשת בשתים ור"ל עד עיר עדולם יביא היורש את כבוד ישראל כי את כל הארץ יקח עם כבוד העושר והממשלה

"עוד היורש" - עוד עליך מורשה אביא היורש את הארץ והוא נ"נ כי גם אותך יירש וגם הוא לשון הנופל על לשון מורשה שמה ואת היורש אביא

מצודת ציון

"אבי" - כמו אביא באלף וכן אל יני ראשי (תהלים קמא)ומשפטו יניא באל"ף