מצודות על מיכה א ד

<< מצודות על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"כדונג" - כמו שהדונג נמס מפני האש כן ימסו הם וכמו המים הנגרים ונזחלין במקום מדרון שמתפזרים אנה ואנה כן יפוזרו בארצות העכו"ם

"והעמקים יתבקעו" - הוא משל על אבדן המון העם

"ונמסו ההרים" - הוא משל על השפלת השרים

מצודת ציון

"ונמסו" - ענין המגה והמסה

"יתבקעו" - מלשון בקיעה

"כדונג" - הוא השעוה וכן היה לבי כדונג (תהלים כד)

"מוגרים" - ענין הזלה ושפיכה כמו וכמים הנגרים (שמואל ב יד)

"במורד" - במקום מדרון והוא מלשון ירידה וכן ויכום במורד (יהושע ז)