מצודות על מיכה א טז

<< מצודות על מיכה • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"כי גלו ממך" - בני תענוגיך

"הרחיבי קרחתך כנשר" - עשי לך קרחה רחבה כנשר הזה אשר אחת לעשר שנים יגביה לעוף עד האויר העליון סמוך לגלגל האש ומרוב החום ימרטו כנפיו ותפול נוצתו וישאר קרח קרחות רחבות

"קרחי וגוזי" - תלשי שער ראשך וגוזזי אותם במספרים דרך צער ואבל על בניך המפונקים אשר גלו ממך

מצודת ציון

"קרחי" - ענין מריטת השער וכן והקריחי עליך (יחזקאל כז)

"וגוזי" - מלשון גזיזה וחתוך וכן גזי נזרך (ירמיהו ז)

"תענוגיך" - מלשון עונג ותפנוק