מצודות על מיכה א ה

<< מצודות על מיכה • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ומי במות יהודה" - מי הוא הסבה שהעמיד יהודה במות לעכו"ם הלא ירושלים ראש המלכות כי שמה הרבו מזבחות לעכו"ם וממנה למדו שאר ערי יהודה

"מי פשע יעקב" - מי הוא הסבה שפשע יעקב הלא שומרון ראש המלכות ושם היה מקור העבודת כוכבים ונביאי הבעל המדיחים את ישראל מאחרי ה'

"ובחטאת בית ישראל" - הוא כפל ענין במ"ש

"בפשע" - בגמול פשע יעקב יהיה כל זאת

מצודת ציון

"במות" - מזבחות של עכו"ם