מצודות על ישעיהו ס כ

<< | מצודות על ישעיהופרק ס' • פסוק כ' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ושלמו" - יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד

"לא יבא" - לא ישתקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר"ל לא תבטל מלכותך וממשלתך

"כי ה' וגו'" - ר"ל הואיל ומה' בא הממשלה א"כ יהיה לאור עולם ולא תבוטל עוד 

מצודת ציון

"לא יבוא" - לא ישקע כמו כי בא השמש (בראשית כח)

"יאסף" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"ושלמו" - ענין גמר