מצודות על ישעיהו ס ט

<< מצודות על ישעיהו • פרק ס >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"כספם וגו'" - להביא מנחה לה'

"לשם ה'" - כ"ז יהיה בעבור פרסום שם ה'

"ולקדוש ישראל" - כפל הדבר במ"ש

"כי פארך" - אשר נתן לך פאר והדר וחשיבות

"איים יקוו" - יושבי איי הים יאספו לבוא אלי והאניות ההולכות על ים תרשיש הם יתעוררו בראשונה להתאסף ולהביא בניך וגו'

מצודת ציון

"יקוו" - ענין אסיפה כמו יקוו המים (בראשית א)

"ואניות" - ספינות