מצודות על ישעיהו ס יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק ס >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"וקראת" - לא תקראי עוד על חומותיך ובשעריך קול מלחמה כי אם תקראי קול ישועת ה' ותהלתו

"שוד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לא ישמע וגו'" - מן הצר הצורר כי לא יהיה עוד

מצודת ציון

"חמס" - עושק וגזל

"שוד" - מלשון שדידה וגזל

"תהלה" - ענין שבח