מ"ג ישעיהו ס כ


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי יהוה יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך

מנוקד: לֹא יָבוֹא עוֹד שִׁמְשֵׁךְ וִירֵחֵךְ לֹא יֵאָסֵף כִּי יְהוָה יִהְיֶה לָּךְ לְאוֹר עוֹלָם וְשָׁלְמוּ יְמֵי אֶבְלֵךְ.

עם טעמים: לֹא־יָב֥וֹא עוֹד֙ שִׁמְשֵׁ֔ךְ וִירֵחֵ֖ךְ לֹ֣א יֵאָסֵ֑ף כִּ֣י יְהוָ֗ה יִֽהְיֶה־לָּךְ֙ לְא֣וֹר עוֹלָ֔ם וְשָׁלְמ֖וּ יְמֵ֥י אֶבְלֵֽךְ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יאסף" - לשון אספו נגהם (יואל ב) הכניסו אורם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לא יבוא עוד שמשך", הוא אור ה' שיהיה לך תחת אור השמש לא יבא עוד עתה כי יתמיד לנצח, וגם "ירח" שלך שהם הנביאים והצדיקים שמקבלין אור ה' ומשפיעים אותו כמו הירח, "לא יאסף" אורם. ובאר תחלה הטעם מדוע לא יבוא עוד שמשך, כי בל תחשוב שיבא שמשך ע"י שלא יהיה אור תמידי רק לפי שעה כי "יהיה לך ה' לאור עולם".

  • ב) בל תחשוב שיבוא שמשך ע"י שתצטרך אתה להתרחק מן האור, ע"י שתלך שנית בגולה, כי "ושלמו ימי אבלך":


ביאור המילות

"יאסף". על אור הירח לא שייך ביאה שאינו אור רק נוגה, והנוגה נאסף בסור השמש המאיר לו מנגד פניו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ושלמו" - יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד

"לא יבא" - לא ישתקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר"ל לא תבטל מלכותך וממשלתך

"כי ה' וגו'" - ר"ל הואיל ומה' בא הממשלה א"כ יהיה לאור עולם ולא תבוטל עוד

מצודת ציון

"לא יבוא" - לא ישקע כמו כי בא השמש (בראשית כח)

"יאסף" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"ושלמו" - ענין גמר