מצודות על ישעיהו ס ו

<< | מצודות על ישעיהופרק ס' • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בכרי מדין" - גמלים בחורים הבאים ממדין ועיפה

"כולם משבא יבואו" - כל בני שבא יבואו אליך וישאו עמהם זהב ולבונה למנחה לה' ובבואם לארצם יבשרו ויספרו תהלות ה'

"שפעת גמלים" - רבוי גמלים יביאו לך למנחה ויכסו הארץ 

מצודת ציון

"שפעת" - ענין רבוי כמו משפעת סוסיו (יחזקאל כו)

"בכרי" - גמלים בחורים כמו בכרה קלה (ירמיהו ב)

"ולבונה" - שם מין בושם הוא מסממני הקטורת

"יבשרו" - ענין ספור חדשות