מצודות על ישעיהו ס ה

<< | מצודות על ישעיהופרק ס' • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"חיל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי יהפך" - המון עושר העכו"ם השוכנים בפאת המערב יתהפך לבא לך

"אז תראי" - את בניך באים מכל צד ויאיר פניך מרוב השמחה

"ופחד" - דרך האדם להיות נבהל וכאלו מפחד בבוא אליו טובה פתאום

"ורחב" - יתרחב לבך בעבור רוב הטובה והשמחה 

מצודת ציון

"תראי" - מלשון ראיה

"ונהרת" - ענין הארה כמו ואל תופע עליו נהרה (איוב ג)

"המון" - ענין רבוי כמו ומי אוהב בהמון (קהלת ה)

"ים" - פאת מערב

"חיל" - ענין עושר כמו חיל בלע (איוב כ)