מ"ג ישעיהו ס ה<< · מ"ג ישעיהו · ס · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך כי יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו לך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אָז תִּרְאִי וְנָהַרְתְּ וּפָחַד וְרָחַב לְבָבֵךְ כִּי יֵהָפֵךְ עָלַיִךְ הֲמוֹן יָם חֵיל גּוֹיִם יָבֹאוּ לָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אָ֤ז תִּרְאִי֙ וְנָהַ֔רְתְּ וּפָחַ֥ד וְרָחַ֖ב לְבָבֵ֑ךְ כִּֽי־יֵהָפֵ֤ךְ עָלַ֙יִךְ֙ הֲמ֣וֹן יָ֔ם חֵ֥יל גּוֹיִ֖ם יָבֹ֥אוּ לָֽךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז תראי ונהרת" - בכן תחזין ותנהרין

"ופחד ורחב לבבך" - ויתמה וירחב לבך

"כי יהפך עליך המון ים" - ארי יתחלף ליך עותר מערבא

"חיל גוים" - נכסי דפלחי כוכביא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חיל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"כי יהפך" - המון עושר העכו"ם השוכנים בפאת המערב יתהפך לבא לך

"אז תראי" - את בניך באים מכל צד ויאיר פניך מרוב השמחה

"ופחד" - דרך האדם להיות נבהל וכאלו מפחד בבוא אליו טובה פתאום

"ורחב" - יתרחב לבך בעבור רוב הטובה והשמחה 

מצודת ציון

"תראי" - מלשון ראיה

"ונהרת" - ענין הארה כמו ואל תופע עליו נהרה (איוב ג)

"המון" - ענין רבוי כמו ומי אוהב בהמון (קהלת ה)

"ים" - פאת מערב

"חיל" - ענין עושר כמו חיל בלע (איוב כ)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז תראי ונהרת". מצייר שידמו אז כמי שרואה דבר זר אשר לא עלה על לבו, שאינו מאמין בעצמו אם ראה את הדבר באמת, אולי הוא רק דמיון, עד שמביט היטב לראות שעז"א ונהרת, הנהרה היא מה שראה אח"כ ברור הדבר שכן הוא כמו שראה תחלה.

"ופחד ורחב לבבך" אחר שתראה הדבר בבירור, אז תחלה יפחד לבבך ואח"כ ורחב לבבך, תחלה תפחד אולי הוא לרעתך עד אח"כ שיתברר לך שהוא לטובתך יתרחב לבבך מרוב השמחה, עתה מתחיל לבאר איך תחלה יפחדו ואח"כ יתרחב לבבם, וזה יהיה בארבעה פנים.

  • א) תחלה יפחד לבבך, "כי יהפך עליך המון ים" שיתראה כאילו המון הים כולו נהפך עליך, שכל יורדי הים והמונו הפכו פניהם לבא אליך. אבל אח"כ "ונהרת ורחב לבבך", כי תראי שזה לא לרעתך כי זאת היא "חיל גוים" עושר של עכו"ם אשר "יבאו לך":

ביאור המילות

"תראי, ונהרת", מ"ש בפנים על פעל נהר, כ"פ מ"ש הביטו אליו ונהרו, מפני מדין עשו להם את המנהרות, מקום שהאור בוקע עליו. וידוע כי הפחד מקבץ הדם אל תוך הלב, עד שהלב מציר מפני הקיבוץ הזה, ובסור הפחד יתרחב הלב:
 

<< · מ"ג ישעיהו · ס · ה · >>