מצודות על ישעיהו סא י

<< מצודות על ישעיהו • פרק סא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"כחתן" - כמו החתן אשר ירומם ויגדיל פאריו וכמו הכלה אשר תתקשט כלי תכשיטיה

"כי הלבישני וגו'" - ר"ל סבב אותי בישע ובצדקה כלבוש המסבב את הגוף וכמעיל המעטף את הלובשו

"שוש אשיש" - אז יאמר ישראל שוש אשיש בתשועת ה' תגל נפשי בעזר אלהי

מצודת ציון

"שוש אשיש" - ענין שמחה

"תגל" - מלשון גילה וששון

"ישע" - מלשון תשועה

"מעיל" - שם מלבוש מה

"יעטני" - ענין עטיפה

"יכהן" - ענין גדולה

"תעדה" - מלשון עדי וקשוט כמו ועדית עדי (יחזקאל כג)