מצודות על ישעיהו סא יא

<< מצודות על ישעיהו • פרק סא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"כי כארץ" - כמו הארץ מוציאה צמחה אחר שנרקב ונפסד הגרגיר הזרוע וכמו הגנה המצמחת הדברים הנזרעים בה אחר ההפסד כן יצמיח ה' לישראל צדקה והלול בפרסום נגד העכו"ם אחר שהיו בגלותם מושפלים עד לעפר

מצודת ציון

"וכגנה" - מלשון גן

"זרועיה" - מלשון זרעונים