מצודות על ישעיהו סא ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק סא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"יאמר לכם" - יהיה נאמר עליכם

"ובכבודם תתימרו" - אתם תהיו מרוממים בהכבוד שיש עתה אל האומות כי לכם יבוא

"כהני ה'" - נשיאי המקום

מצודת ציון

"כהני" - ענין שררה וגדולה כמו ובני דוד כהנים היו (שמואל ב ח)

"חיל" - עושר

"תתימרו" - ענין גדולה ורוממות כמו את ה' האמרת (דברים כז)ובאה היו"ד במקום האל"ף וכן אשר יומרוך למזימה (תהלים קלט)