מצודות על ירמיהו י כ

<< מצודות על ירמיהו • פרק י >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


 

מצודת דוד

"בני יצאוני" - בני יצאו ממני ואינם ואין א"כ מי עוד לנטות אהלי ומקום יריעות האוהל

"וכל מיתרי נתקו" - כל חבלי האוהל נעתקו ממקומם והוא משל על חורבן ירושלים ובית המקדש  

מצודת ציון

"שודד" - ענין עושק

"מיתרי" - חבלי האוהל וכן יתירים לחים (שופטים יז)

"נתקו" - נעתקו ממקומם

"ומקים" - מלשון הקמה

"יריעותי" - ענין וילון