מצודות על ירמיהו י ח

<< | מצודות על ירמיהופרק י' • פסוק ח' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מוסר הבלים" - במה שהם מייסרים ומוכיחים את העם לעבוד להבלי עכו"ם כי הלא עץ הוא ומה א"כ יעבדו ור"ל אף לפי טעותם שמועיל עבודה לצבא השמים הנה זהו בודאי כסילות לחשוב שגם יועיל העבודה לצורה מעץ

"ובאחת" - בדבר אחת הם כולם בוערים וכסילים 

מצודת ציון

"יבערו" - מלשון בער ושוטה וכן איש בער לא ידע (תהלים צב)

"ויכסלו" - מלשון כסיל

"מוסר" - ענין תוכחה