מצודות על ירמיהו י י

<< | מצודות על ירמיהופרק י' • פסוק י' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מקצפו תרעש" - כל יושבי הארץ וכל העכו"ם לא יסבלו זעמו כי כל אשר יחפוץ יעשה ואין ערוך אליו בכל צבא השמים

"וה'" - אבל ה' אלהים אמת הוא אלהים חיים ר"ל הוא חיי כל הברואים והוא מלך מושל על כל העולם 

מצודת ציון

"מקצפו" - מלשון קצף וזעם

"תרעש" - ענין תנועה והנדה

"יכילו" - ענין סבל כמו ומי יכילנו (יואל ב)