מצודות על ירמיהו י ה

<< | מצודות על ירמיהופרק י' • פסוק ה' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אל תיראו מהם" - ר"ל ואתם ישראל אל תיראו אף מצבא השמים עצמם כי אין בידם לעשות לכם רעה וגם אין עמהם לעשות טובה למי מכם כי הכל בא לכם בהשגחת המקום

"נשוא ינשוא" - מהצורך לשאתו על כתף כי לא יצעדו בעצמם א"כ הואיל וכן אין לך הבל גדול מזה

"כתומר מקשה המה" - ר"ל אין הפרש בין אלה הצורות ובין צורת אילן תמר הנעשה בהקשת הקורנס ממתכת כי גם המה כמוהו ולא יוכלו לדבר כמוהו 

מצודת ציון

"מקשה" - ענין הקשת הקורנס וכן מקשה אחת (שמות כה)

"נשוא ינשוא" - מלשון משא וסבל

"יצעדו" - ענין פסיעות והילוך כמו מטיבי צעד (משלי ל)

"ירעו" - מלשון רעה

"אותם" - עמהם וכן ואדבר אותך (יחזקאל ב)