מצודות על ירמיהו טו יז


מצודת דוד

"לא ישבתי" - אחר שקבלתי הנבואה, לא ישבתי בקבוצת משחקים לשמוח עמהם.

"מפני ידך" - מפני הנבואה הבאה לי מידך, ישבתי בדד ויחידי כדרך המצטער, כי מלאת אותי נבואות זעם, הם הייעודים הרעים מחורבן הבית והגלות העם.

מצודת ציון

"בסוד" - ענין קבוץ, כי להמתיק סוד מתקבצין הראויים לו, וכן (ירמיהו ו): "על סוד בחורים".

"ומשחקים" - מלשון שחוק ושמחה.

"ואעלוז" - ענין שמחה.

"בדד" - יחידי, כמו (איכה א א): "איכה ישבה בדד".

"זעם" - כעס וחרון.