מצודות על ירמיהו טו ז

<< מצודות על ירמיהו • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"שכלתי" - אף כי שכלתי אותם והאבדתים עכ"ז לא שבו מדרכיהם ולא לקחו מוסר

"ואזרם" - אפזרם בכל ערי הארץ כהמפזר תבואה במזרה שאין כולם נופלים במקום אחד

מצודת ציון

"ואזרם" - ענין פזור כמו ואתכם אזרה בגוים (ויקרא כו)

"במזרה" - הוא הכלי שזורין בו התבואה וכן ברחת ובמזרה (ישעיהו ל)

"בשערי" - בערי וכן באחד שעריך (דברים יז)

"שכלתי" - ענין מיתה כמו מחוץ תשכל חרב (שם לב)