מצודות על ירמיהו טו ב

<< | מצודות על ירמיהופרק ט"ו • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אשר למות" - מי שראוי למות בעוונו במיתת דבר יותן למיתה

"ואשר לחרב וגו'" - כל אחד יעונש בדבר הראוי לו

"אנה נצא" - להיכן נלך ולתכלית מה 

מצודת ציון

"אנה" - להיכן וכן אנה אעלה (שמואל ב ב)